Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma

Mülteci Hukuku kapsamında bu kişiler “işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.”
Uluslararası koruma, devletlerin kendi vatandaşlarının haklarını güvence altına alma sorumluluğunu yerine getirmemesi ya da getirememesi durumunda bu bireyler için ulusal koruma olanağı kalmadığından ihtiyaç duyulan bir koruma biçimidir.
Suriye’den Türkiye’ye sığınma amacıyla gelen kişilerin temel haklarına erişebilmeleri, kamu hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yasalar karşısında tanınmalarını sağlayacak bir yasal statü edinmeleri gerekir.
Geçici koruma altındaki herkes sağlık, eğitim gibi devletin sağladığı hizmetlerden yararlanabilir. Bunun yanı sıra sigortalı çalışma hakkına sahiptirler.
Adli yardım; adil yargılanma ilkesinin bir gereği, mali gücü yetersiz olan kişilerin dava açma hakkından yoksun kalmamasını sağlamak üzere sunulan bir hizmettir.