Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1948 yılında kabul ettiği tanıma göre sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Ruh sağlığı bu tanımın ayrılmaz bir parçasıdır.
Geçici koruma kimliğine sahip kişilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm kurumlarda sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı vardır.
Engelli bireylerin devletin sağladığı bazı hizmet ve sosyal yardımlardan faydalanabilmesi için Engelli Sağlık Raporu almaları gerekir.