Eğitim

Türkiye’de 18 yaşından küçük herkes çocuktur ve Türkiye 1995 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onaylayarak çocukların korunma, eğitim, sağlık gibi temel haklarını kabul etmiştir.
Türkiye'deki kanunlar gereği, tüm çocukların temel eğitim hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Türkiye vatandaşı olmayan okul çağındaki çocuklar da bu hakka sahiptir.