Kadın Hakları

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinin sağlanması ve sürdürülmesi... Sağlık böyle tanımlanıyor.
Beslenme, barınma, sağlıklı yaşama, eğitim gibi temel ihtiyaçların karşılandığı yaşam standartlarına sahip olmak herkesin hakkıdır.
Fakat ne yazık ki bugün kadınlar, dünyanın dört bir yanında yalnızca kadın oldukları için hak ihlallerine maruz bırakılıyor. İşte bu yüzden kadınların insan haklarını vurgulamamız gerek.
Kadınlar dâhil bütün yetişkinler tatmin edici ve güvenli bir cinsel yaşam, aynı zamanda da üreme konularında bilgiye erişme ve özgürce karar verme hakkına sahiptir.
Geçici koruma altındaki herkes, Türkiye’de kanunlar çerçevesinde tanımlanmış cinsel saldırı durumlarında yargıya başvurma hakkına sahiptir.
İçinde bulunulan koşullar, geçici koruma altındaki kişinin şiddete karşı koruma talebi için bireysel başvuru yapmasına imkân vermiyorsa kişi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla talebini beyan edebilir.
Bir evliliğin yasalar karşısında geçerli olabilmesi için her iki tarafın da hür iradeyle evliliğe rıza göstermesi gerekir. Başlık parası ise tamamen hukuk dışıdır.
Geçici koruma altındaki herkes, yurtdışında evlenmiş olsa bile, Türkiye’de kanunlar çerçevesinde tanımlanmış durumlar söz konusu olduğunda eşinden boşanma hakkına sahiptir.