Çalışmalarımız

Mülteci Destek Programımız

Hayata Destek Derneği Mülteci Destek Programı ile Türkiye’deki yaşayan mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde duran güçlü bireyler haline gelmeleri için geçim kaynakları yaratmaya, yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışıyor, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmelerini savunuyoruz.

Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma

Çocuk koruma çalışmalarımızla mevsimlik gezici tarımda olumsuz koşullarda yaşamak ve çalışmak  zorunda kalan, eğitimden, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyüme, barınma, gelişim gibi temel haklarından mahrum bırakılan çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz.  Programımız kapsamında Suriye krizi nedeniyle ülkerinden göç etmek zorunda kalan, bu göç nedeniyle şiddet, ihmal ve istismara uğrayan mülteci çocuklara destek oluyoruz.

Acil Yardım

İnsani krizler sonrasında, afetlerden etkilenenlere ayni ve nakdi yardım ulaştırmak için acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, nakit yardımı yapılması, barınma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyoruz.

Kapasite Geliştirme

Etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi için sivil toplumu güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde bilgi akışına öncelik veriyoruz. Ayrıca insani yardıma yönelik konu başlıklarında verdiğimiz eğitimlerle hem ilgili alanlarda çalışan profesyonellerin bireysel kapasitelerini, hem de sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının kurumsal kapasitelerini geliştirmek için çalışıyoruz.