Mülteciler için Engelli Durum Bildirir Raporu

Engelli bireylerin devletin sağladığı bazı hizmet ve sosyal yardımlardan faydalanabilmesi için Engelli Sağlık Raporu almaları gerekir. Kişinin engelini ve sağlık durumunu gösteren rapor, tam teşekküllü devlet hastanelerinde bulunan Engelli Sağlık Kurulu tarafından düzenlenir.

Bilmeniz Gerekenler

Türkiye’de resmi makamlara kaydı olan ve 99 ile başlayan yabancı kimlik belgesine sahip tüm engelliler, ilgili adımları takip etmeleri halinde Engelli Sağlık Raporu alabilir. İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınan ve Geçici Koruma Kimliğine sahip kişilerden başvuru sürecinde herhangi bir ücret alınmaz.

İl Göç İdaresi Müdürlükleri ile kayıt işlemlerini tamamlamamış, uluslararası koruma ve ön-kayıt statüsündeki kişiler için başvuru ücrete tabiidir.

18 yaş altındakiler veya akıl sağlığı yerinde olmayanlar yasal vasileri aracılığıyla başvuru yapabilir.

Engelli Sağlık Raporunun alınmasına dair tüm şikâyetler ve bilgi talepleri için Sağlık Bakanlığı’nın 184 numaralı telefon hattı aranabilir.

Belgelerinizi Hazırlayın

  • 99 ile başlayan kimlik belgenizi ve fotokopisi
  • Bir devlet kurumundan aldığınız yönlendirme yazısı veya kişisel başvuru dilekçeniz
  • Son 6 ay içinde çekilmiş pasaporta uygun 5 adet vesikalık fotoğrafınız

Engelli Raporu alınacak kişi 18 yaşından küçükse veya hukuki ehliyeti yoksa ebeveynin ya da vasinin ilgili vesayet belgesi gerekir. (Örnek: Durumu gösteren mahkeme kararı)

Engelli Sağlık Kurulu Olan Hastanelere Başvuruda Bulunun

Raporu edinebilmek için 99 ile başlayan kimlik belgenizi ve fotokopisini, 5 adet vesikalık fotoğrafınızı engelli sağlık kurulu olan bir hastaneye başvuru dilekçeniz  ile sunmalısınız.

Başvuruda bulunduğunuz hastanenin engelli sağlık kurulu yoksa, bir yönlendirme yazısı ile bu kurulun olduğu başka bir hastaneye yönlendirilirsiniz. Yönlendirme yazısı olması halinde dilekçe hazırlamanız gerekmez.

Yönlendirme yazınız mevcut değilse kişisel başvuru dilekçenizi hazırlamalısınız.

Gerekli sağlık kontrolleriniz yapıldıktan 20 gün sonra Engelli Durum Bildirim Raporu’nuzu alabilirsiniz. Ancak raporun alınma süreci gerekli testlerin tamamlanması ve muayenenin uzunluğuna bağlı olarak değişebilir.

Engelli Durum Bildirim Raporunda Bulunması Gerekenler

  • Muayene tarihiniz
  • Engelinizin teşhisi
  • Laboratuvar sonuçlarınız ve diğer medikal bulgular
  • Engellilik sınıfınız ve şiddeti (bir veya birden fazla olabilir)
  • Ağır engelli olup/olmadığınız veya engellilik oranınız
  • Raporunuzun çıkarılma nedeni
  • Geçerlilik Süresi (engelde değişim olma ihtimali varsa)

Rapora İtiraz Edilebilir mi?

Engelli Bildirim Raporunuza itiraz edebilirsiniz. İtirazın sonucunda ikinci bir hastaneye yönlendirilerek yeniden muayene edilebilir ve yeni bir rapor alabilirsiniz. Eğer ikinci raporunuz ilk raporunuz ile aynı sonuçları gösteriyorsa, ikinci rapora itiraz edemezsiniz. Eğer ikinci raporunuzda farklı sonuçlara ulaşılmışsa üçüncü bir hastaneden üçüncü bir rapor daha alabilirsiniz. Üçüncü rapora itiraz edilemez

Raporunuzu Nasıl Güncelleyebilirsiniz?

Engellilik durumunuzda bir değişme olduysa raporunuzu güncellemeniz için yeniden başvuruda bulunabilirsiniz. Raporunuzun geçerlilik tarihinin sonunda yeniden başvuruda bulunarak yeni bir Engelli Durum Bildirim Raporu alabilirsiniz.