Yerelin Liderliğinde Güçlenme Programı Başvurularınızı Bekliyor

Hayata Destek Derneği olarak, Hatay ve Kahramanmaraş’ta Yerelin Liderliğinde Güçlenme Programıçalışmalarına başlıyoruz. Programa başvuru süreci 25 Aralık tarihine kadar devam edecek. 

Hayata Destek Derneği olarak, Center for Disaster Philantrophy’nin desteğiyle yürüteceğimiz toplum temelli afet risk yönetimi çalışmalarımız kapsamında, depremden etkilenen yerel toplulukların kendi ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri projeleri mikro hibelerle destekleyeceğiz.

Afet bölgesindeki ihtiyaçları, afetten doğrudan etkilenen yerel halk ile tespit etmek ve afetlerle mücadele için yereli güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz programımıza başvurularınızı bekliyoruz.  Projeye başvuru için son gün 25 Aralık.

Başvuru için tıklayın.  https://forms.office.com/r/SkaLBFMpf5

Program Süreci Nasıl Olacak?

Hatay ve Kahramanmaraş illerinde ikamet eden ve afetten etkilenen topluluklara yönelik ihtiyaçlara yerel çözümler üretebilmek amacıyla proje geliştirip uygulamak isteyen gruplarla bir araya gelecek; proje geliştirme süreçlerini birlikte planlayacağız. Saha sorumlularımızın desteğiyle proje geliştiren yerel kurum, STK ve toplulukların başvuruları arasından belirlenen projeler, belirli bir miktara kadar mikro hibelerle desteklenecek.

Başvuru Kriterleri Nelerdir?

* Hatay veya Kahramanmaraş illerinde yaşamak,

* 18 yaş üstü en az 5 kişiden oluşan bir topluluk olmak (yerel organizasyon/ sivil toplum kurumu/ sivil topluluk/ mahalle grubu vb.)

*Bireysel fayda yerine toplumsal fayda amaçlı projelerle afet bölgesinde yaşayan toplulukların ihtiyaçlarına çözümler önermek,

*Yerelin liderliğinde yürütülecek projeler kapsamında yerel çözümleri hedeflemek,

*Proje sürecini hesapverebilirlik çerçevesinde tamamlama taahhüdünde bulunmak.

Neden yerel STK, topluluklar ve sivil inisiyatifler?

Afetlerden etkilenen toplulukların, afet risk yönetimi kapsamında yapılan çalışmalara dahil olması, projelerin oluşturulma ve hayata geçirilme süreçlerinde sorumluluk almaları önemlidir. Özellikle de afet bölgelerinde ihtiyacın doğru tespiti ve yerel çözümler üretme anlamında katılım kritik önemdedir.

Yerelin liderliğinde güçlenme yaklaşımı, gelecekteki afet ve krizlere yerelden müdahale edebilmek için yerel toplulukların kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlar. Bu metodolojiyle şunlar amaçlanır:

  • Afetlerde ortaya çıkan kriz durumlarına topluluk üyelerinin yanıt verebilmesi,
  • Afet sonrası hayatta kalanların saygınlık, öz değer, bağlılık duygularını güçlendirmek; sosyal uyum ve toplumsal refaha katkı sağlayabilmek,
  • Krizlere karşı savunmasızlığın temel nedenlerini ele almak, kriz sonrasındaki acil ihtiyaçları giderme ve toparlanma safhasını hızlandırmak.

Toplum temelli çalışmalar; afet bölgesini ve bölge insanını kültürel ve coğrafi olarak en iyi tanıyan özneyi, yani yerel halkı merkeze alır, bilgilendirme, geliştirme ve sorumluluk üstlendirme yoluyla yürütülür. Hayata Destek, toplulukların afet anında yetkili kurumlarla iletişime geçmesi, afete müdahale kapsamında güçlenmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesinin afet risk yönetimindeki en etkili yol olduğunu düşünür.

Programın İşleyişi: Nasıl Yaparız?

Bilgi ve başvuru dönemi:

-Destek programına başvurmak için isteyen gruplar kayıt bağlantısına tıklayarak  https://forms.office.com/r/SkaLBFMpf5  iletişim bilgilerini ve proje fikirlerini kısaca aktarır.

-Saha Sorumlularımız başvuruculara ulaşarak bilgilendirme toplantıları düzenler. Başvurucu topluluklar bir araya gelir, proje fikirlerini paylaşır. Saha sorumluları ile birlikte toplulukların projelerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaçlar belirlenir.

– Proje geliştiren topluluklar saha sorumlularımızın desteğiyle mikro hibe başvurusunda bulunur.

– Başvurular 25 Aralık tarihinde kapanır.

Hibe ile desteklenecek grupların belirlenmesi ve toplulukların proje uygulamaları dönemi:

-Hayata Destek Topluluk Temelli Çalışmalar Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilen projeler arasından hibe desteği verilecek projeler seçilir ve duyurulur.

-Topluluklar projelerini uygular. Bu süreçte Hayata Destek toplulukların ihtiyaçlarına göre süpervizyon desteği verir.

-Proje uygulama dönemi Mayıs 2024 sonunda biter.

Değerlendirme ve raporlama dönemi:

-Proje uygulayan gruplar bir araya gelerek değerlendirme toplantıları yapar.

-Topluluklar nihai faaliyet raporu ve finans raporlarını Hayata Destek’e sunar.

Projenizin Programımıza Uygun Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

  1. Hatay ve Kahramanmaraş illerinde bulunan bir sivil topluluklar programa başvurabilir. Sivil topluluklar şu oluşumlardan olabilir:
    a. Yerel STK/grup ve inisiyatifler
    b. Platformlar, meslek gruplarıYerelin liderliğinde yeni kurulan mahalle/bölge topluluklarıKırılgan grupların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapan yerel topluluklar
    c. Yerelde yaşanan sorunlara karşı savunuculuk, lobicilik ve kampamya yürütme çalışma grupları

2. Depremden etkilenen toplulukların ortak faydasına ve ihtiyacına yönelik yerel çözümler üretmeyi hedefliyorsanız,

3. Yerel topluluklar arasında bilgi alışverişi, iletişim ve dayanışmayı destekleyen proje fikirleriniz varsa,

4. Sürdürülebilir ve toplumsal faydayı sağlayacak proje fikirleriniz varsa,

Bu fikirler Hayata Destek Seçim Komitesi tarafından önceliklendirilecektir.

Nasıl bilgi alınır?

Başvuru sürecine ilişkin her türlü soru ve destek talebiyle ilgili bölgenizdeki proje sorumlusuyla iletişime geçebilirsiniz:

Hatay Proje Sorumlusu:

Suphi Demirbüker: sdemirbuker@hayatadestek.org

Kahramanmaraş Proje Sorumlusu:

Semiha İnal: sinal@hayatadestek.org