Mülteciler için Eğitime Erişim

Türkiye’deki kanunlar gereği, tüm çocukların temel eğitim hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır. Türkiye vatandaşı olmayan okul çağındaki çocuklar da bu hakka sahiptir.

Belgeleri eksiksiz olan tüm öğrenciler Türkiye okullarına ücretsiz olarak başvuruda bulunabilirler.Öğrencilerin okul başvurularında Türkçe bilme zorunluluğu aranmaz. Türkçe bilmemek okul kaydına engel değildir.

Resmi Makamlarda Kaydı Olan Öğrenciler İçin

Sıralanan Belgeleri Hazırlayın

Öğrencinin Türkiye makamlarına kayıt olduğunu gösteren belge: İkamet İzin Belgesi, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi ya da Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi kullanabilir.

Öğrencinin eğitim düzeyini gösteren belge: Suriye’deki ya da Türkiye’deki okullardan veya Geçici Eğitim Merkezleri’nden alınmış karne ya da diploma kullanılabilir. Denklik ihtiyacı olan durumlarda öğrencinin eğitim durumunu gösterir belgelerin asılları ile birlikte İl/İlçe Milii Eğitim Müdürlüğüne başvuru ve değerlendirme sonucunda denklik belgesi olmayan öğrenciler seviye tespit sınavına tabi tutulur. Ilkokul öğrencilerine seviye tespit sınavı uygulamadan yönlendirme yapılır. 1. Sınıflar için eğitim düzeyini gösteren belgeye veya denkliğe ihtiyaç duyulmaz.

İkamet adresini gösteren belge: Mevcut ikamet adresini gösteren belge başvuru belgelerine eklenebilir. Bu belgenin bulunması zorunlu değildir.

Oturduğunuz Yere En Yakın Okula Başvuruda Bulunun

Yukarıda sıralanan belgelerle okul kayıt başvurusu yapılır. İkamet adresini gösteren belgenin bulunması yaşanılan yere en yakın okula kayıt olunabilmesi için yardımcı olacaktır. Adres bilgisine göre coçuğun kayıt yapıtırması gereken okul bilgisine e-okul sistemi üzerinden erişebilir.

Türkiye makamlarına kayıt olmak için başvuruda bulunan fakat henüz kimlik alamayan öğrenciler okullara “misafir öğrenci” statüsünde kaydedilebilir.

Resmi Makamlarda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;

"Misafir Öğrenci" Statüsünde Geçici Okul Kaydı Yaptırın

Yaşanılan yere en yakın okula “misafir öğrenci” statüsünde geçici okul kaydı yapılabilir.

Resmi Makamlara Kaydınızı Yaptırın

Resmi makamlara kayıt yaptırılarak İkamet İzin Belgesi, 99 sayısıyla başlayan Geçici Koruma Kimlik Belgesi ya da Yabancı Tanıtma Kartı alınmalıdır.

Geçici Okul Kaydınızı Resmileştirin

Geçici okul  kaydının resmileştirilmesi için resmi makamlardan alınan kimlik belgeleri misafir öğrenci statüsünde olunan okula sunulmalıdır. Kimlik belgelerinin okula sunulmasının ardından öğrencinin kayıt bilgileri E-okul ve Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemine (YÖBİS) kaydedilir. Öğrenci kaydının resmileşmesi için kimlik belgelerinin okula sunulması zorunludur.

Sınıf Seviyesinin Belirlenmesi

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri öğrencinin hangi sınıfa yerleştirileceğine karar verir. Sınıfın seviyesinin belirlenmesinde, Suriye’deki okullardan alınmış öğrencinin eğitimin düzeyini gösteren belge, bu belgenin olmaması halinde öğrencinin yaşı dikkate alınır. Öğrencinin Türkçe dil bilgisi de seviye tespitini etkileyebilir.

Sosyal Destekler

Şartlı Nakit Yardımı

Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocukların eğitime erişimi için yapılan nakdi yardımdır. Kız çocuklarına yapılan yardım, erkek çocuklarına yapılan yardımdan yüksektir. Bu yardımdan yararlanabilmek için, çocuğun bir ay içinde okula 3 günden fazla devamsızlığının bulunmaması gerekir. Yardım ödemeleri her iki ayda bir yapılır.

Başvuru için gerekenler:

  • Yaşanılan hanede SSK, Bağkur gibi sosyal güvenceye sahip bir kimsenin bulunmaması
  • Çocuğun ebeveynlerinin nüfus cüzdanlarının önlü-arkalı fotokopisi
  • Çocuğun okulundan alınan öğrenci belgesi
  • Çocuğun kimlik fotokopisi
  • İkametgah belgesi

Başvuru ilk incelemede olumsuz bulunmamışsa, başvurudan 14 gün sonra cevaplar gelmeye başlar. Başvuru olumlu sonuçlanırsa çocuğun lise eğitimi tamamlanıncaya kadar 2 ayda bir aileye yardım sağlanır.

Yardım miktarları:

  • Okulöncesi, İlkokul, ortaokula devam eden oğlan öğrenci için/aylık 45 TL
  • Okulöncesi, İlkokul, ortaokula devam eden oğlan öğrenci için/aylık 50 TL
  • Liseye devam eden oğlan öğrenci için/aylık 100 TL
  • Liseye devam eden kız öğrenci için/aylık 120 TL

* Okulların açıldığı dönemde ihtiyaç sahini ailelere ayrıca 100 TL’lik kırtasiye desteği de sağlanabilmektedir.

Eğitim Malzemesi Yardımı

İlköğretim ve lisede eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının, yılda iki defa olmak üzere önlük, ayakkabı, çanta ve kırtasiye eşyaları gibi temel ihtiyaçlar karşılanır. Bu yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları sağlamaktadır.

Ücretsiz Kitap Yardımı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kitap temini yapılır.

Öğrenci Barınma, Taşıma, Beslenme Yardımı

Taşımalı sistemin dışında kalan ilk ve orta öğretim öğrencilerine ulaşım, taşıma, barınma ve beslenme desteği sağlanır.

Yardımlara başvuru için; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi gereklidir. Başvurular, başvuru sahiplerinin evine görevli memurlar tarafından sosyal inceleme ziyareti yapıldıktan sonra ilgili heyet tarafından değerlendirilir. İlk başvuruda 30 gün, sonraki başvurularda ise başvurudan 15 gün sonra talebe cevap bildirilmeye başlar.

Eğitime yönelik yardımlardan yararlanabilmek için ikametgahınızın bulunduğu ilçe kaymakamlığı bünyesinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) başvuru yapabilirsiniz.