Medeni Haklar

Geçici koruma altındaki herkes, Türkiye’de kanunlar çerçevesinde tanımlanmış cinsel saldırı durumlarında yargıya başvurma hakkına sahiptir.
İçinde bulunulan koşullar, geçici koruma altındaki kişinin şiddete karşı koruma talebi için bireysel başvuru yapmasına imkân vermiyorsa kişi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla talebini beyan edebilir.
Bir evliliğin yasalar karşısında geçerli olabilmesi için her iki tarafın da hür iradeyle evliliğe rıza göstermesi gerekir. Başlık parası ise tamamen hukuk dışıdır.
Geçici koruma altındaki herkes, yurtdışında evlenmiş olsa bile, Türkiye’de kanunlar çerçevesinde tanımlanmış durumlar söz konusu olduğunda eşinden boşanma hakkına sahiptir.