Çalışma İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Şubat’ta yürürlüğe giren ‘Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’, yabancıların çalışma izni süreçlerini düzenliyor. Yönetmelikle getirilen önemli düzenlemeleri sizin için derledik.

‘Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’, 2 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece öncesinde yürürlükte bulunan  ‘Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik ile 6735 sayılı ‘Uluslararası İşgücü Kanunu’ uyarınca yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair izlenecek usul ve esaslar düzenleniyor.

Yönetmelik ile getirilen önemli düzenlemelerden bazıları şöyle:

Yurt İçinden Yapılacak Başvurular

Yurt içinden yapılacak çalışma izni başvurularında yabancılar için en az 6 ay süreli geçerli bir ikamet izninin bulunması gerekiyor. Ancak Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kişilerden Türkiye’de yasal olarak bulunup da ikamet izni bulunmayan kişiler de çalışma iznine başvuru yapabilecek.

Yurt içinden yapılacak çalışma izni başvurularında, bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda yabancının; işverene bağlı yapılacak çalışmalarda ise işverenin elektronik tebligat adresine sahip olması gerekiyor.

Yurt içinden yapılan başvurularda yabancı, çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren 1 ay içinde çalışmaya başlamalıdır. Yurt dışından yapılan başvurularda ise, yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde; her halükarda çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren 6 ay içinde çalışmaya başlaması gerekiyor.

Yurtdışından Yapılacak Başvurular

Bir işverene bağlı olarak yurt dışından yapılacak çalışma izni başvurularında, yabancının Türk dış temsilciğine çalışma vizesi başvurusu yapması zorunlu. Çalışma vizesi başvurusunun ardından işverenin dış temsilcilik tarafından verilen referans numarası, istenen bilgi ve belgeleri sisteme yükleyerek 30 gün içerisinde başvuruyu onaylaması gerekiyor.

Çalışma izni başvurularında bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde bu eksiklik 30 gün içinde tamamlanmalı. Başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla 30 gün içinde yapılacak.

İzin Süresinin Uzatılması

Çalışma izninin süresinin uzatılması için yapılacak başvurunun, çalışma izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren sistem üzerinden yapılması gerekiyor.

Bir işverene bağlı çalışan yabancı için yapılan süre uzatma başvurusu olumlu değerlendirilirse, yabancının izin süresi, aynı işverene bağlı olarak ilk süre uzatma başvurusunda en çok 2 yıl uzatılabilir. Bu süre sonraki süre uzatma başvurularında ise en çok 3 yıla kadar çıkabilir.

Süresiz çalışma izinleri her 5 yılın sonunda yenilenecek. Yenileme başvurusu 5 yıllık sürenin dolmasından önceki 6 ay içerisinde yapılmalı.

Çalışma izni uzatma başvurusu yapılan yabancılar, başvurunun değerlendirilme sürecinde, yapılan iş ve çalışılan işyerinin değişmemesi durumunda çalışma izninin bitiminden itibaren 90 güne kadar çalışmaya devam edebilecek.

Haklar Ve Yükümlülükler

Bir işverene bağlı çalışma izinlerinde, işveren ve yabancının karşılıklı anlaşmaları halinde çalışma izni ücretsiz izin yoluyla askıya alınabilecek. Bu süre en fazla 90 gündür. Bu durumun Bakanlığa bildirilmesi halinde, çalışma izni askıya alınır ve ücretsiz izin süresince askıda kalır.

Çalışma izinleri hakkında verilecek kararlara karşı 30 gün içinde sistem üzerinden Bakanlığa itiraz edilebilir. Adına çalışma izni düzenlenen yabancıların, çalışmanın başlaması, sona ermesi ve çalışma izninin iptalini gerektirecek halleri 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirmesi gerekiyor.

Bunların yanında Yönetmelik’te çalışma izni değerlendirme kriterleri, çalışma izni istisnaları, çalışma izni muafiyeti, muafiyet başvurusunun reddi, çalışma izni başvurusunun reddi, çalışma izninin iptali gibi hususlar ayrıntılı olarak düzenleniyor.

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayın.