Kayıtlı İstihdama Destek Programı

Hayata Destek olarak, mülteciler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kesimlerin yardımlara bağımlı kalmadan geçimlerini sağlayabilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Mültecilerin kayıtlı istihdama erişmelerini kolaylaştırmak amaçlı destek hizmetlerimiz de bu çalışmalar arasında yer alıyor.

İş yerinde uluslararası ya da geçici koruma kapsamındaki kişileri çalıştırmak isteyen işverenlere ve uluslararası ya da geçici koruma kapsamında olup kendi iş yerini açmak isteyenlere yönelik ücretsiz danışmanlık desteği sunuyoruz.

Sunduğumuz bu danışmanlık hizmetinin kapsamında şu konular yer alıyor:

Çalışma İzni Süreçleri Hakkında Bilgilendirme/Danışmanlık

  • Bakanlık tarafından duyurulan temel bilgiler
  • Başvuru şartları
  • Başvuru öncesi gerekli belgeler
  • Başvuru usulü
  • Başvuruların değerlendirilmesi
  • Çalışma izin belgesi ve bildirim

Çalışma izni olmaksızın yabancıların çalıştırılması hakkındaki riskler

İş Yerinde Sosyal Uyumun Desteklenmesi Programı

Çok kültürlü iş yerlerinde birlikte barış içinde çalışma kültürünü önemsiyor ve yöneticileri bu konuda desteklemeye devam ediyoruz. Farklı kültürlerden kişilerin çalıştığı iş yerlerinde yönetici olan ya da çok kültürlü ekiplerle çalışan işverenler için Kültürler Arası Yönetim Eğitimi düzenliyoruz.

Kültürler Arası Yönetim Eğitimi:

Mülteci çalışanların da bulunduğu çok kültürlü iş yerlerinde çalışan yöneticiler için Kültürler Arası Yönetim Eğitimi’nde “iş yerinde sosyal uyum” konusunu birlikte tartışıyoruz. Eğitim, şu başlıkları kapsıyor:

  • Çatışma yönetimi
  • İletişim,
  • İş yerlerinde çeşitlilik ve çok kültürlülük
  • Kültürler arası yönetim

Not:

Danışmanlık desteği ve Kültürler Arası Yönetim Eğitimi, pandemi koşulları ortadan kalkana dek uzaktan iletişim yoluyla yürütülecektir. İletişim dili Türkçedir, ihtiyaç halinde Arapça çeviri desteği sağlanacaktır.