“Kadınız, Haklarımız Var”

Kadınların adalete erişiminin güçlenmesi için yürüttüğümüz proje kapsamında hazırlanan ‘Kadınım Haklarım Var’ eğitim modülü rehberi, artık web sitemizde erişime açık. Proje için hazırlanan videolar ve eğitici sunumlara da hayatadestek.online adresinden ulaşmak mümkün.

Hayata Destek olarak, kadınların adalete erişiminin güçlenmesi için yürüttüğü proje kapsamında “Kadınım, Haklarım Var” eğitim modülünü hazırladık. Eğitimden, Türkiye’nin 8 ilinden kadınlar, gönüllüler, kamu kurumu ve STK temsilcileri faydalandı. Katılımcılar şimdi yaşadıkları illerde kadınlara haklarını anlatıyor. Proje, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü bölgesel programı “Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi” kapsamında destekleniyor.

Hayata Destek olarak, kadınların hak ve özgürlüklere erişimi konusunda teori ve pratik arasında fark olduğuna ilişkin gözlemlerimiz sonucunda, bu farkı gidermek için bir dizi eğitim modülü hazırlamaya karar verdik. 8 ilden mülteci kadınların da aralarında bulunduğu kadınlar, kamu kurumu, STK temsilcileri ve gönüllülerimiz, kadının insan hakları, medeni haklar, ekonomik haklar, şiddetten korunmada haklar, sağlık hakları ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları konularında 20 saati aşkın eğitim aldılar. Katılımcılar şimdi, eğitimlerden elde ettikleri bilgi, beceri ve deneyimleri yaşadıkları şehirlerde diğer kadınlarla paylaşıyorlar.

Kadınların Adalete, Hak ve Hizmetlere Erişiminin Güçlenmesi Projesi, hukukun ve adli mekanizmaların kadınların yaşamından kopuk olmadığını anlatmayı hedefliyor. “Sahip olduğumuz haklar aslında hayatlarımız” diyen Proje Yöneticisi Müge Yamanyılmaz, “6284 No’lu yasa ve yasanın öngördüğü destek mekanizmaları somut bir değişim imkânı sunuyor. Yasalar ve uygulamalar biz kadınlar için aslında uzak değil, tam tersine gündelik ihtiyaçlarımıza cevap veren ve yaşamımızı etkileyen araçlar” diyor.

Kadınların her yerde bilgi ve deneyimlerini diğer kadınlarla paylaşmasının önemine dikkat çeken Hayata Destek Proje Yöneticisi Müge Yamanyılmaz, “Kadınlar hayatlarının değiştirilebileceğini birbirlerine gösterdi. Paylaşmak dayanışmayı güçlendiriyor” diyor.

Mersin’den Hayata Destek Gönüllüsü Ümran Karakoyun şöyle diyor: “Haklarıyla ilgili bilgilere erişen kadınlar için kendi seçimlerini yapabilmek ve hayatlarına dair kararları verebilmek artık daha mümkün.”

Hayata Destek Batman Erişim Sorumlusu Pervin Eviz de kadınlara ‘yalnız değilsin, birlikteyiz’ mesajını vermenin önemine dikkat çekiyor: “Senin bu bilgiye ihtiyacın olmayabilir ama komşunun ihtiyacı olabilir. Çünkü biz birlikte olduğumuzda daha güçlü oluruz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Birimi’nden Tuğba Kılıçkaya ise kadınların adalete erişiminde kurumlar arasındaki iş birliğinin önemli olduğuna vurgu yapıyor.

UN Women’dan Program Analisti Irmak İnan Çınar “Batı Balkanlar ve Türkiye’de yürütülen bölgesel programımız kapsamında,  21.  Hayata Destek Derneği ile ortaklığımız içerisinde de kurumları ve kişileri güçlendirerek, kadınların haklara erişimi konusunda sürdürülebilir bir bilgi akışının oluşmasına destek oluyoruz” diyor.

Proje kapsamında ürettiğimiz çalışmalar artık web sitelerimizde de erişime açık. Türkçe ve Arapça dillerinde hazırlanan bilgilendirici videolara, Kolaylaştırıcı Rehberi’ne ve eğitim materyali olarak kullanılabilecek sunumlara, kadınlarla çalışan ve bu çalışmalara ihtiyaç duyan tüm kurumlar ulaşabilir.