Çocuk Aklı / Çocuk Haklı

#20KasımDünyaÇocukHaklarıGünü

Hayata Destek Derneği olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bu yıl, hazırladığımız kutu oyunuyla çocukların vazgeçilemez haklarına dikkat çekmek istiyoruz. Çocuk Aklı/Çocuk Haklı adını verdiğimiz oyunumuzu, haklarını çocuklarla birlikte oyun yoluyla konuşmak için tasarladık. Oyunumuzda, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve bu güne yeni bir anlam kazandıran ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 15 hak maddesine odaklandık.

İçinden geçmekte olduğumuz bu zor salgın ve kriz günlerinde, oyunumuzda mercek altına aldığımız 15 hak maddesinin birkaçına özel olarak eğilme gereği duyuyoruz. Bugünün penceresinden çocuk haklarına birlikte bakalım:

Yaşama ve Gelişme Hakkı ile Çalıştırılmaktan Korunma Hakkı

Oyun alanlarında, okulda veya sosyal faaliyetlerde olması gereken çocuklar tarlada, inşaatta, sokakta veya başka yerlerde çalıştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2019 yılında yapılan işgücü araştırmasında, Türkiye’de bir ekonomik faaliyette çalıştırılan 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 720 bin olarak belirlendi. Ancak anketin yapıldığı dönem senenin son çeyreği olduğu için mevsimlik tarım işçisi çocuklar bu verinin içinde bulunmuyor. Ayrıca mülteci çocuklar da ankete dahil edilmemiş. Türkiye’de mülteci çocuklarla birlikte tahmin edilen çocuk işçi sayısı ise yaklaşık 2 milyon.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in son raporlarına[1] göre dünyada çocuk işçilerin sayısı 20 yıldır ilk kez artarak 160 milyona yükseldi ve COVID-19 salgını nedeniyle 9 milyon çocuk daha çocuk işçiliği riski altında. Dün olduğu gibi bugün de çocukların çalıştırılmasının en önemli nedeni yoksulluk. Ayrıca bugün, küresel çaptaki karantina uygulamaları, okulların kapanması, derinleşen yoksulluk, hatta gelirsizlik çocukların çalıştırılmasına, özellikle de istismara, şiddete açık alanlarda çalıştırılmasına, yani çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine yol açıyor.

 • 6. ve 32. Maddelere yönelik ne yapmalı? Çocuk işçiliği konusunda somut adımların atılması, yeterli sosyal korumaların oluşturulması, eğitim sisteminin güçlendirilmesi, çocukları işgücünden ayırıp okula geri döndürebilecek programlara ve geçim kaynaklarına yönelik yatırımlar yapılması gerekiyor. Bu önlemlerin alınması başta kamu kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı; fakat sadece bu kurumlar değil, ayrıca iş dünyası, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, aileler, tüm yetişkinlerin sorumluluğu. Çünkü unutmayalım, hiçbir iş çocuk oyuncağı değil!

Eğitim Hakkı

Eğitime erişim ve fiziki olarak okula erişim çocukların iyi olma hâlini ve gelişimsel süreçlerini destekleyebilmek için sağlanması gereken en temel hak. Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırladığı raporda[2] 2020-21 eğitim-öğretim yılında okulöncesi eğitimdeki öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 25 oranında azaldığına, 6-9 yaş arası 5 milyon 200 bin kadar çocuğun 145 bin kadarının okul dışında kaldığınaişaret ediyor. 10-13 yaş grubunda ise yaklaşık 75 bin çocuk okula gitmiyor. Liseye geçişte eğitime devam konusunda da büyük bir düşüş olduğu görülüyor. Suriyeli çocukların eğitim durumuna bakacak olursak, okullaşma oranı %64,4 ve okula kayıtlı olmayan Suriyeli çocukların sayısının 425 binin üzerinde olduğunu görüyoruz.Üstelik bu veriler sadece geçici koruma kimliği olan kayıtlı çocukları içeriyor.

 • 28. Madde’ye yönelik ne yapmalı? Çocuk haklarının sağlanabilmesinde okulların temel bir rolü bulunuyor. Eğitim hakkının tüm çocuklara sağlanabilmesi için erişilebilir ve kapsayıcı eğitim politikalarının oluşturulması gerekmektedir. Okulda etkin bildirim ve raporlama mekanizmaları kurularak çocukların okul devamlılığının takibinin yapılması, belirlenen sorunların başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumları, aileler, çocuklar ve sivil toplum işbirliğiyle ortadan kaldırılması hedeflenmelidir.

Her Türlü Şiddetten, İstismardan ve İhmalden Korunma Hakkı ile Cinsel İstismara Karşı Korunma Hakkı

Çocuklukta şiddet, istismar ve ihmale maruz kalmanın, çocuğun duygusal, gelişimsel ve davranışsal durumunu olumsuz yönde etkilediği; madde kullanımı, intihar ve suça eğilimini artırdığı bilinen bir gerçek.

UNICEF’in 2017 tarihli raporunda[3], dünyada 2-4 yaş aralığındaki 300 milyon çocuğun, bakım veren kişiler tarafından psikolojik saldırıya ve/veya fiziksel cezaya maruz bırakıldığı ve 1-19 yaş aralığındaki yaklaşık 15 milyon kız çocuğunun yaşamlarının bir kısmında cinsel ilişkiye ya da herhangi bir cinsel eyleme zorlandığı belirtiliyor.

Türkiye özelinde verilere bakacak olursak; 2019 yılında emniyet birimlerine suç mağduru olarak gelen 206 bin 498 çocuktan %15,2’sinin cinsel suçlar, %57,6’sının yaralama nedeniyle geldiği görülüyor (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2020). Yine Türkiye’de Ceza Mahkemeleri’nde çocukların cinsel istismarı konusunda açılan davalardaki suç sayısı 2012 yılında 17 bin 589 iken, 2019 yılında 22 bin 689’a yükseliyor (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2019).

 • 19. ve 34. Maddelere yönelik ne yapmalı? Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin güçlendirilmesi, çocukların kendi haklarını savunacak şekilde katılım hakkıyla desteklenmesi; çocuk şiddet, istismar ve ihmalini izleyecek ve önleyecek kurumların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi; toplum temelli ve çocuklar dahil herkesin kolaylıkla erişebildiği şikayet mekanizmalarının kurulması ve süreçlerin etkili şekilde işlenmesinin sağlanması gerekiyor. Burada yine başta kamu kurumları olmak üzere ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve esasında toplumun geneline çok iş düşüyor. 

Birkaçını dile getirdiğimiz bu vazgeçilmez hakların; ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, engellilik durumu, cinsel yönelimine bakmaksızın tüm çocuklar için sağlanması adına hep birlikte çalışmamız gerektiğini, her gün ve bu 20 Kasım’da da daha yüksek sesle vurgulamalıyız.

Siz de bu 20 Kasım’da, her yetişkinin koruyup kollamakla yükümlü olduğu çocukların haklarını yüksek sesle dile getirin. Çocuklarla oyunlar oynayarak, yetişkinlerle sohbetlerinize konu ederek bu hakları ve yapılması gerekenleri gündeme taşıyabilirsiniz. Ayrıca bütün çocukların haklarına erişebilmeleri için yaptığımız çalışmalara bağışlarınızla katkı sunarak hayata destek olabilirsiniz.

Çocuk Aklı / Çocuk Haklı Oyunu

Çocuk haklarının etkili bir şekilde sağlanabilmesinin, çocukların katılım hakkıyla ve kendi hakları konusunda farkındalıklarının artmasıyla mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

Çocukların en iyi öğrenme aracının oyun olmasından hareketle de onlarla çocuk haklarını konuşmak için bu kutu oyununu tasarladık. Bu oyunla çocukların haklarıyla ilgili farkındalıklarının artmasını; zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerini destekleyecek bilgileri öğrenebilecekleri güvenli bir alan sağlamayı; iyi olma hallerinin artmasını amaçlıyoruz.

Oyun kartlarının bir yüzünde çocukların sahip oldukları haklarla ilgili karşılaşabilecekleri örnek durumlar/olaylar yer alıyor. Diğer yüzde ise bu durumu/olayı anlatan bir illüstrasyon bulunuyor. Oyun tahtası üzerinde ise 15 kutucukta, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin maddeleri yazıyor. Oyunda amaç, örnek durumların oyun tahtası üzerindeki hangi çocuk hakkına denk geldiğini bulmak.

Hayata Destek çocuk koruma ekipleri olarak, 20 Kasım haftası etkinliği olarak, toplum merkezleri, okullar, çadır alanları, tarlalarda hayatına destek olmak için çalıştığımız çocuklarla bir araya geldik ve Çocuk Aklı/Çocuk Haklı kutu oyununu oynadık. Oyun oynarken çocukların verdiği mesajlardan bazılarını sizinle paylaşmak istedik.

 • ‘Ayrımcılığa maruz kalmamak bir haktır, bunu bilmiyordum.’
 • ‘Demek ki Suriye’den büyük şehre ya da büyük ülkeye giden kişiler orada yurttaş olabilirmiş.’
 • ‘Ben okula başlamadan önce Türkçe bilmiyordum okula başladıktan sonra Türkçe dilini öğrenince eğitim hakkım oldu.’
 • ‘Engelli hakkı beni çok etkiledi, çünkü engelli arkadaşım olduğu için.’
 • ‘Oyun hakkını çok seviyorum, çünkü canımız sıkılmıyor, olmasaydı canımız çok sıkılırdı.’
 • ‘Yaşasın çocuk olmak.’
 • ‘Kız ve erkekler aynı sınıfta olduğumuz için eşitiz. İyi ki okula gelebiliyorum.’
 • ‘Abim yazları berberde çalışıyor ama ben onunla oyun oynamak istiyorum. Bu hak hangi kartta var?
 • ‘Ben babamla işe gidiyorum ama ben babamla parka gitmek istiyorum. Bu benim hakkım.’
 • ‘Benim kadar erkek kardeşim de ev işi yapsın o zaman.’
 • ‘Benim görüşlerim sadece benim için değerli, benim dışında kimse önem vermiyor.’
 • ’18 yaşına kadar çalışmamalıyız sadece oyun oynamalıyız.’
 • ‘Benden küçük çocuklarla oyun oynayamazmışım, büyüdüğümü söylüyorlar. Ama hayır, ben daha çocuğum.’
 • ‘Bu tarlalarda çalışan biziz, bunlar hangi çocukların hakları?’
 • ‘Ben 13 yaşındayım ve çocuk değilim, herkes öyle diyor.’
 • ‘Konuşmaya hakkımız yok ki fikirlerimize saygı duyulsun.’
 • ‘Çocuk olmam için evin bütün işini yapmıyor olmam gerekirdi ama ben yapıyorum bütün işi yapıyorum ve her gün, her gün…’
 • ‘Çocuk hakları çocukları korur.’
 • ‘İlerde çocuklarımız olursa onlara bu çocuk haklarını anlatırız.’

[1] https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/%C3%A7ocuk-i%C5%9F%C3%A7ilerin-say%C4%B1s%C4%B1-20-y%C4%B1ld%C4%B1r-ilk-kez-artarak-160-milyona-y%C3%BCkseldi-uluslararas%C4%B1

[2] https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2010/01/EIR21_OgrencilerveEgitimeErisim.pdf

[3] https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef-%C5%9Fiddet-ile-disiplin-cinsel-istismar-ve-cinayetler-t%C3%BCm-d%C3%BCnyada-milyonlarca